ניהול סיכונים בעבודה

כיצד לשפר את ניהול הסיכונים בעבודה

חשוב להכיר בסכנות הפוטנציאליות העומדות בפני העובדים במקום העבודה. סיכונים מכניים, חשמליים, אש, כימיים וארגונומיים הם רק כמה דוגמאות. ביצוע סקר סיכונים הוא צעד חשוב לקראת יצירת סביבה בטוחה. באמצעות תהליך זה, ניתן לזהות, להעריך ולטפל בסיכונים באמצעים מתאימים. המטרה העיקרית צריכה להיות להפחית או לנטרל סכנות פוטנציאליות במקום העבודה.

מי אחראי על ביצוע סקר סיכונים ובאיזו תדירות?

סקרי סיכונים נערכים על ידי יחידים או צוותים המיועדים על ידי הארגון. תדירות הסקר משתנה בהתאם לצרכים ולמטרות הארגון, אך הוא נערך בדרך כלל על בסיס קבוע כדי להבטיח שהסיכונים הפוטנציאליים מזוהים ומטופלים בזמן.
את סקר הסיכונים מבצע אחד מהגורמים האלה:
– ממונה בטיחות בעבודה
– יועץ בטיחות אש
– ועדת הבטיחות

גורמים ושאלות שצריך לקחת בחשבון בעת ביצוע סקר סיכונים במקום העבוד

היקף הציוד ורמת התחזוקה שלו
גודל הציוד והיקף השימוש בו
האם הציוד מתוחזק כראוי?
כמות החומרים המסוכנים וסוגם
מהי כמות החומרים המסוכנים הנמצאים במקום העבודה?
מהם סוגי החומרים המסוכנים הנמצאים במקום העבודה?
מורכבות תהליכי העבודה
האם תהליכי העבודה מורכבים או פשוטים?
האם תהליכי העבודה כוללים גורמי סיכון רבים או מעטים?
היקף הסיכונים
כמה סיכונים קיימים במקום העבודה?
מהי רמת החומרה של הסיכונים הקיימים?
רמת הסיכונים
כמה סביר שסיכונים אלו יהפכו לאירוע?
מהי עוצמת הנזק הפוטנציאלי שעלול להיגרם ממאירוע?
קצב הסילוק של המפגעים
האם ישנה מערכת לזיהוי וטיפול במפגעים?
האם מערכת זו יעילה?

סיכונים קבילים ולא קבילים בסקר סיכונים

בסקר סיכונים בעבודה אנו מעריכים את רמת הסיכון של כל גורם סיכון במקום. רמת הסיכון נקבעת על פי שני גורמים: ההסתברות להתממשות הסיכון וחומרת הפגיעה הצפויה.
בהערכת הסיכון, אנו מבדילים בין סיכונים קבילים ולא קבילים. סיכון קביל הוא סיכון שאנו מוכנים להשלים עימו, בעוד שסיכון לא קביל הוא סיכון שאנו חייבים לפעול להפחתתו.
רמת הסיכון נקבעת עפ"י תוצאת המכפלה של ההסתברות להתממשות הסיכון ושל חומרת הפגיעה הצפויה.
(רמת סיכון = סבירות X חומרה.)

סקר סיכונים כלי לניהול בטיחות במקום העבודה

סקר סיכונים הוא תהליך שיטתי לזיהוי, הערכה והפחתת סיכונים במקום העבודה. זהו חלק מרכזי בתוכנית לניהול בטיחות, אשר חובה על כל מעסיק המעסיק 50 עובדים לפחות.
סקר סיכונים הוא כלי חשוב לניהול בטיחות במקום העבודה. הוא מסייע למעסיקים להבין את הסיכונים הקיימים במקום העבודה, להעריך את חומרת הסיכון להתרחשותם, לפתח וליישם פעולות למניעת סיכונים.

מטרות סקר הסיכונים

זיהוי כל הסיכונים האפשריים במקום העבודה, כולל סיכונים פיזיים, כימיים, ביולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים.
הערכת חומרת הסיכונים והסיכוי להתרחשותם.
פיתוח וניהול פעולות למניעת סיכונים אלו, או להפחתת חומרתם או הסיכוי להתרחשותם.

בטיחות בעבודה

שלבי סקר הסיכונים

סקר סיכונים מתבצע בשלושה שלבים עיקריים:

שלב איסוף מידע – בשלב זה נאסף מידע על מקום העבודה, העובדים, המשימות והפעילויות המתבצעות בו. מידע זה יכול להישאב ממגוון מקורות, כגון:

 • תיעוד פנימי, כגון נהלים, הוראות עבודה, דוחות אירועים בטיחותיים וכו'.
 • תיעוד חיצוני, כגון תקנות חקיקה, נהלים מקצועיים וכו'.
 • ראיונות עם עובדים, מנהלי עבודה, אנשי מקצוע בתחום הבטיחות וכו'.

  שלב הערכת סיכונים – בשלב זה נערכת הערכה של כל סיכון שנמצא. ההערכה כוללת את הגורמים הבאים:

 • הסבירות להתרחשות הסיכון.
 • חומרת הנזק האפשרי כתוצאה מהתרחשות הסיכון.

  שלב פיתוח פעולות למניעת סיכונים – בשלב זה נקבעות פעולות למניעת סיכונים או להפחתת חומרתם או הסיכוי להתרחשותם. הפעולות יכולות להיות, למשל:

 • שינוי תהליכים או נהלים.
 • רכישת ציוד או אמצעי בטיחות.
 • הדרכת עובדים.

חשיבות סקר הסיכונים

סקר סיכונים הוא כלי חשוב לניהול בטיחות במקום העבודה. הוא מסייע למעסיקים:

 • להבין את הסיכונים הקיימים במקום העבודה.
 • להעריך את חומרת הסיכונים והסיכוי להתרחשותם.
 • לפתח וליישם פעולות למניעת סיכונים.

טיפים לשיפור סקר סיכונים

להלן מספר טיפים לשיפור סקר סיכונים:

 • לכלול מעורבות של עובדים וגורמים נוספים במקום העבודה בתהליך סקר הסיכונים.
 • להשתמש בשיטות הערכה מוכרות ומוכחות.
 • לעדכן את סקר הסיכונים באופן שוטף, בהתאם לשינויים המתרחשים במקום העבודה.

חברת בנייה בטיחות בעבודה

לסיכום כדי לשפר את סקר הסיכונים, מומלץ לכלול מעורבות של חברות בטיחות, עובדים וגורמים נוספים במקום העבודה בתהליך סקר הסיכונים, להשתמש בשיטות הערכה מוכרות ומוכחות, ולעדכן את סקר הסיכונים באופן שוטף, בהתאם לשינויים המתרחשים במקום העבודה.