כיצד מתבצעות בדיקות איכות מים?

המטרה של בדיקות איכות מים היא להפוך אותם לראויים לשתייה. עם זאת, דיגום יכול להתבצע גם במאגרי מים שמיועדים להשקיה או לחקלאות. בכל אחד מהמקרים האלה, חשוב מאוד להתאים את הדיגום או הבדיקה לאופן שבו עומדים להשתמש במים. בנוסף, צריך להתייעץ עם בעלי מקצוע ולוודא שהבדיקה עצמה מספקת תוצאות מספיק אמינות.

בדיקות איכות מים

ספציפית במהלך בדיקות איכות מים לשתייה, מתמקדים בדיגום בבית הצרכן או במקורות מים מינרליים ארציים. באופן כללי, קיימים כמה פרמטרים שבהם צריך להתמקד על מנת לבצע בדיקות איכות מים מסוגים שונים:

א. המרכיב הכימי – המרכיב הכימי שקיים בתוך המים משפיע בצורה הכי דרמטית על האיכות שלהם. אם רוצים לבדוק את איכות המים, צריך להעביר אותם למעבדה ולבודד את המרכיב הכימי משאר המרכיבים. לאחר מכן, בודקים את היחס בין המרכיבים הכימיים ומסיקים מכך לגבי איכות המים וההמלצה לשתות אותם.

ב. המרכיב הביולוגי – המרכיב הביולוגי חשוב כי הוא קיים באופן טבעי פחות או יותר בכל סוגי מאגרי המים. עם זאת, התכונות של המרכיב הביולוגי במאגרי מי קולחין או השקיה למשל שונות מהתכונות של המרכיב הביולוגי במאגרים של מי שתייה. במהלך הבדיקות, מגדירים את המרכיב הביולוגי שאותו מחפשים ורק לאחר מכן דוגמים אותו.

ג. חומרי טיפול והשבחה במים – הרוב המובהק של מאגרי המים המשמשים לשתייה עוברים טיפול והשבחה. מטרת הטיפול וההשבחה היא לאפשר את השמירה על המים לאורך זמן ולאחר מכן את השינוע וההעברה שלהם אל הצרכנים הסופיים. עם זאת, הרכב לא מספיק מדויק של חומרי הטיפול וההשבחה עלולים לגרום יותר נזק מאשר תועלת. לכן, צריך להתמקד בחומרי הטיפול וההשבחה גם כאשר מבצעים בדיקות איכות מים.

מהם דיגומים מיוחדים?

מקרים מיוחדים של בדיקות איכות מים מבוססים על דיגום של טפילי מעיים, נגיפים, לגיונלה וכן הלאה. בין היתר, דיגומים מיוחדים מתאפיינים בכך שהם לא מבוצעים כחלק מהתחזוקה השוטפת של מאגרי מים או צנרת. במקום זה, מתאמים את הדיגומים המיוחדים רק כאשר מתעוררות נסיבות חשודות שמחייבות זאת.

החדשות הטובות הן שגם דיגומים מיוחדים וגם תהליכים סטנדרטיים יותר של בדיקות איכות מים יכולים להתבצע על ידי חברות מקצועיות. אותן חברות מרכזות תחת קורת גג אחת את כל סוגי הבדיקות והדיגומים, משום שיש להן את ארגז הכלים הרלוונטי. מבחינת הלקוחות וקהל היעד, זה גם אומר שקל יותר להתנהל מול אותה חברה על מנת להזמין בדיקות איכות מים רגילות ובמידת הצורך דיגומים מיוחדים.

הנחיות משרד הבריאות לגבי בדיקות איכות מים

הטעות השכיחה גורסת שהנחיות משרד הבריאות תקפות רק לגבי האופן שבו שומרים על מאגרי המים, מטפלים בהם או משביחים אותם. בפועל, קיימות הנחיות ספציפיות שמשפיעות גם על הדרך שבה מותר או אסור לבצע דיגומים וכמובן בדיקות איכות מים. אז אם רוצים לבצע בדיקות איכות מים שלתוצאות שלהן יש אמינות גבוהה ומהימנות, חשוב לעשות אותן על פי ההנחיות של משרד הבריאות.

היכרות עם ההנחיות של משרד הבריאות היא חלק מהמידע שקיים אצל בעלי מקצוע שעוסקים בתחום של בדיקות איכות מים. על בסיס ההנחיות הללו, ניתן לתאם בדיקות עבור מאגרי שפכים וקולחים, דיגום של מי נופש ובדיקות של מי שתייה.