חשבונות מוגבלים

מהי המשמעות של חשבון בנק מוגבל?

על פי נתוני בנק ישראל מדי שנה מוגבלים על ידי הבנקים כ-500,000 חשבונות, תחת כל סוגי ההגבלות. חשבונות מוגבלים הם חשבונות אשר הבנק משנה את מעמדם, ומטיל עליהם סנקציות שונות ומגבלות שימוש ואשראי, מסיבות שונות.

סוגי חשבונות מוגבלים

ישנם מספר סוגים של חשבונות מוגבלים, הנוגעים הן לסיבות להגבלת החשבון והן לאופי ההתנהלות והמגבלות המוטלות עליו, כמו גם לתוקף ההגבלה.

חשבון מוגבל רגיל

חשבון מוגבל רגיל הוא חשבון אשר עונה על הנסיבות הבאות: חשבון בו לא כובדו ע"י הבנק עשר המחאות או יותר, בשל חוסר כיסוי בחשבון הבנק, ואשר ניתנו בתקופה של שנה אחת, תנאי למגבלה הוא שההפרש בין ההמחאות, הראשונה שנדחתה על ידי הבנק ועד לאחרונה שנדחתה, עומד על יותר מחמישה עשר ימי עסקים. (בכדיי לתת מענה למשברים נקודתיים המתפרסים על גבי תקופה קצרה). המגבלה תעמוד בעינה ותכלול את חשבון הבנק האמור, אשר השיב את ההמחאות ותעמוד על תקופה של 12 חודשים.

חשבון מוגבל בנסיבות מחמירות

 חשבון אשר מוגדר כמוגבל בנסיבות מחמירות מתייחס אל מי שחשבון ההמחאות שלו זכה למגבלה בפעם השנייה בתוך שלוש שנים או פחות, או ללקוח אשר חשבון נוסף בבעלותו הוגבל באותה תקופה. ההגבלות יהיו קשות ומוקפדות יותר והגבלה זו תיארך שנתיים.

חשבון מוגבל בנסיבות מיוחדות

חשבון מוגבל בנסיבות מיוחדות הוא חשבון אשר ההתייחסות אליו היא דומה להתייחסות לחשבון מוגבל בנסיבות מחמירות. ההבדל טמון בסיבה להטלת המגבלה, שאינה נוגעת דווקא לסיבת פיזור המחאות חוזרות, אלא מוטלות על ידי בעלי סמכות בשל התנהלות, תביעה או חוב דוגמת:

  • בעלי חובות אשר הוגבלו על ידי ערכאות  בתי המשפט בשל פשיטת רגל.
  • בעלי חובות שחשבונם הוגבל על ידי הוצאה לפועל, בשל הליכי שננקטו כנגדם ועומדים תלויים. 
  • בעלי חובות אשר הוגבלו על ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות אחרות במסגרת הליכי גביית חובות לרשויות ממשלתיות או מי מטעמם.
  • סרבני גט- מגבלה אשר מוטלת בסמכות בית הדין הרבני בלבד.

המגבלות המוטלות על בעל החשבון המוגבל

ההשפעה הישירה והמכרעת על חשבונות מוגבלים היא איסור שימוש בהמחאות. לקוח מוגבל, בכל סוגי ההגבלות, לא יוכל להזמין המחאות לשימושו מן הבנק, ובמידה ונותרו בידיו המחאות לחשבון שהונפקו בטרם הטלת המגבלה, עליו להשיבם אל הבנק. מגבלה נוספת היא איסור פתיחת חשבון בנק חדש לאורך תקופת המגבלה.

מלבד המגבלות הללו, ישנן מגבלות נוספות אשר מצויות תחת שיקול דעת הבנק: 

צמצום או ביטול של מסגרת האשראי
אי זכאות לנטילת הלוואה
סירוב למתן משכנתא
שלילת הזכות להחזיק בכרטיס אשראי
הגבלות אלו יכולות להימשך גם מעבר לתקופת ההגבלה הרשמית על החשבון, ע"פ שיקול דעת הבנק והתנהלות הלקוח בחשבון. 

חשוב לדעת:

ניתן לערער על החלטת הבנק להטלת המגבלה על החשבון, בתהליך ערעור אל מול הסניף בו מתנהל החשבון. יחד עם זאת, מלבד כאשר מדובר בטעות טכנית או רישומית, למסורבי המחאות באופן האמור הסיכוי לביטול ההחלטה הוא מזערי ועד לא קיים. 

בעלי חשבונות מוגבלים מתועדים בבנק ישראל ומצויים "ברשימה השחורה" של הבנקים, ועל כן החלפת בנק או ניסיון לפתוח/לעשות שימוש בחשבון אחר לא יספקו מענה לבעיה. יחד עם זאת, אין מניעה בעבור בעלי חשבונות מוגבלים לפנות לסיוע ולקבלת מענה במסגרות חוץ בנקאיות מורשות