מטפים

מטפים – מהן ואיך לתפעל?

שריפה זה אירוע מסוכן שעלינו להיערך אליו מראש, חלק חשוב מההיערכות הוא להצטייד בציוד כיבוי אש.
מטפים זהו כלי אשר יכול למנוע מצב של שריפה קטנה להסלים ולהגיע לכדי שריפה גדולה והרסנית.

מהם מטפים?

מטפים לכיבוי אש הם מכשירים ניידים שמשמשים בתור אמצעי יעיל לכיבוי שריפה בראשית התפתחותה.
המטף מעביר חומר שמקרר את חומרי הבעירה אשר מונע מהלהבה נוכחות של חמצן, מהווה סוג של הפרעה לריאקציה כימית שחלה בלהבות.
כאשר משליכים מים על אש, מתרחשות שתי פונקציות בולטות – הקיטור מרחיק את האוויר מהסביבה של הלהבות, והם נהפכים לאדים סופגי חום.
המטפים הינם סוג של מכלים זעירים, שיש בהם מקור של גז דחוס להנעה של מים או חומר כנגד קפיאה.
כאשר הפחמן הדו חמצני מהווה את חומר ההנעה הכי שכיח, שהוא מופעל בעזרת הסרה של סיכת הנעילה של השסתום של הצילינדר, שיש בו גז נוזלי.

כיצד מתפעלים אותם?

תפעול של מטפים יתבצע בהתאם לשלבים הבאים

  • הפעלה של אזעקת האש, תוך כדי ביצוע של שיחת טלפון למכבי האש.
  • זיהוי של נתיב פינוי בטוח, בטרם מתקרבים למקום השריפה. יש למנוע מהעשן, מהאש או מהחום לצאת חוצץ בינכם לבין נתיב הפינוי שלכם.
  • צריך לבחור מראש את סוג המטפים שמתאים לכם.
  • בשלב הבא צריך לשחרר את המטף על ידי טכניקות של משיכה, כוונון, סחיטה וטאטוא.
  • התרחקו מהמקום, שמא השריפה שכיביתם תתלקח עוד פעם.
  • התפנו במידה והמטפים ריקים והאש ממשיכה להתלבות.תחזור מטפים

האם הם יכולים לשלוט על התלקחות האש?

על מנת להשיב נכונה על שאלה זאת, נסתייע בשני מחקרים אשר בוצעו לפני כעשרים שנים באירופה.
במחקר נסקרו יותר מארבעת אלפים וחמש מאות אירועי התלקחות שריפות.
ממצאי המחקרים גילו, כי מטפים עשויים להיות מאוד אפקטיביים בעצירה של התלקחות הלהבות.
בטרם הגיע השלב שהן יוצאות מכדי שליטה.
שני המחקרים הללו מצאו לנכון לציין, כי ביכולתם לבלום שריפות בלמעלה משמונים אחוז מתרחישים במציאות.

איך מתחזקים את המטפים?

על מנת לתחזק נכונה מטפים, יש לבצע בדיקות של תחזוקה כל שנה ושנה.
יש לעשות זאת באמצעות מומחים לבטיחות אש, שיש באמתחתם את הכלים הכי מתאימים, ואשר הם עברו הכשרות מתאימות.
בנוסף לכך, אותם מומחים לבטיחות אש מסוגלים אף להחליף או לתקן כל אלמנט שקשור לכשל שנמצא בבדיקות של המטפים.
מעבר לבדיקה שתבוצע מדי שנה, כדאי לכם אף לבצע תחזוקה פנימית מדי חמש או שש שנים.